Αντιπαγετική Προστασία Nexans. Προστασία από Παγετό και Χιόνι.

Θερμικά Καλώδια Νορβηγίας Nexans - Αντιπαγετική Προστασία

Κατά την διάρκεια του χειμώνα, οι χαμηλές θερμοκρασίες, ο παγετός και το χιόνι προκαλούν προβλήματα, πολυδάπανες καταστροφές και ατυχήματα.

Τα Θερμικά Καλώδια Νορβηγίας Nexans είναι η ιδανική λύση για προστασία από τις χαμηλές θερμοκρασίες, προσφέροντας υψηλή απόδοση προστασίας, απόλυτο έλεγχο λειτουργίας, χαμηλή κατανάλωση, χαμηλό κόστος εγκατάστασης και υψηλή μηχανική αντοχή στις πιο αντίξοες καιρικές ή μηχανολογικές συνθήκες.

Τα Θερμικά Καλώδια Νορβηγίας Nexans μπορούν εύκολα να εγκατασταθούν σε εξωτερικούς χώρους, στο χώμα, εντός του σκυροδέματος ή να βρίσκονται εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες.

Τα Θερμικά Καλώδια Nexans, ελέγχονται με αισθητήρες εξωτερικής θερμοκρασίας και υγρασίας, για να αποτρέπουν την δημιουργία πάγου και την χιονόστρωση πριν αυτά δημιουργηθούν, έτσι ώστε τα Θερμικά Καλώδια Nexans να λειτουργούν μόνο όταν είναι πραγματικά αναγκαίο.

Η αντιπαγωτική προστασία των Θερμικών Καλωδίων Νορβηγίας Nexans, βρίσκει συχνή χρήση σε ράμπες γκαράζ, σε εξωτερικές σκάλες, στις στέγες και στις υδρορροές, σε ιδιωτικούς δρόμους, σε αεροδρόμια και ελικοδρόμια, στην προστασία σωληνώσεων, στις κεραίες εκπομπής και λήψεως, αλλά και οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη αξιόπιστης και λειτουργικής αντιπαγωτικής προστασίας.

Αντιπαγετική προστασία στους δρόμους.

Συχνή είναι η χρήση των Θερμικών Καλωδίων Nexans για προστασία δρόμων, ιδιωτικών ή μικρών οδών από τον πάγο και την χιονόστρωση.

Τα Θερμικά Καλώδια Nexans κρατάνε τον δρόμο στεγνό από το χιόνι ή τον πάγο και η προσπέλαση των οχημάτων γίνεται χωρίς προβλήματα και χωρίς τον φόβο ατυχημάτων.

Τα Θερμικά Καλώδια Νορβηγίας Nexans, μπορούν να τοποθετηθούν σε όλο το εμβαδό του δρόμου ή να τοποθετηθούν στην επιφάνεια πρόσφυσης των ελαστικών των οχημάτων.

Η εγκατάσταση των Θερμικών Καλωδίων μπορεί να πραγματοποιηθεί απευθείας στο έδαφος ή πριν την τελική επιφάνεια της οδού.

Μπορούν να εγκατασταθούν σε δρόμους με πλάκες, άσφαλτο, πλάκες Καρύστου, πέτρα, βιομηχανική επίστρωση, κυβόπλακες κ.α. χωρίς να υπάρχει περιορισμός στο υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την τελική επιφάνεια της οδού.

Τα Θερμικά Καλώδια Νορβηγίας Nexans ελέγχονται με αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας και αισθητήριο υγρασίας, σε συνδυασμό με ειδικό ηλεκτρονικό θερμοστάτη προστασίας κατά του παγετού.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείται και απομακρυσμένος έλεγχος μέσω τηλεφώνου, SMS, ή μέσω internet, έτσι ώστε αν τα θερμικά καλώδια είναι τοποθετημένα σε εξοχική οικία, να λειτουργούν μόνο κατά την επίσκεψη του ιδιοκτήτη.

Τα Θερμικά Καλώδια Νορβηγίας Nexans δεν παρουσιάζουν βλάβες ή δυσλειτουργία, δεν απαιτούν ΠΟΤΕ καμία συντήρηση και παρέχουν σταθερή υψηλή απόδοση αντιπαγωτικής προστασίας.

Προστασία από παγετό και χιόνι στους πεζόδρομους.

Στα πεζοδρόμια και στους ιδιωτικούς πεζόδρομους τα ατυχήματα λόγω παγετού είναι συχνό φαινόμενο τους χειμερινούς μήνες.

Η εγκατάσταση των Θερμικών Καλωδίων Νορβηγίας Nexans πριν από την τοποθέτηση της τελικής επιφάνειας του πεζοδρόμου, προσφέρει την καλύτερη προστασία κατά του παγετού και της χιονόστρωσης.

Τα Θερμικά Καλώδια κρατάνε την επιφάνεια του πεζοδρόμου στεγνή και έτσι η διέλευσης τους μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς προβλήματα ή την πιθανότητα ατυχήματος.

Δεν υπάρχει περιορισμός σχετικά με το είδος του τελικού υλικού του πεζοδρόμου. Το υλικό της τελικής επιφάνειας μπορεί να είναι πλάκες Καρύστου, μάρμαρο, πέτρα, πλάκες, πλακάκια, απλό σκυρόδεμα, κ.α. χωρίς να υπάρχει περιορισμός.

Η εγκατάσταση των Θερμικών Καλωδίων πραγματοποιείται σε ιδιωτικούς πεζοδρόμους, σε δημόσια πεζοδρόμια, σε εισόδους οικιών, επαγγελματικών ή δημόσιων κτιρίων, σε δημόσιες πλατείες αλλά και οπουδήποτε η διέλευση των πεζών πραγματοποιείται με προβλήματα κατά τους χειμερινούς μήνες.

Τα Θερμικά Καλώδια Νορβηγίας NEXANS ελέγχονται με αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας και υγρασίας, σε συνδυασμό με ειδικό ηλεκτρονικό θερμοστάτη προστασίας κατά του παγετού.

Στις περιπτώσεις όπου χρειάζονται αρκετά κυκλώματα Θερμικών Καλωδίων, ο έλεγχος των Θερμικών Καλωδίων Nexans γίνεται σε ζώνες με πολλαπλά αισθητήρια.
Έτσι τα Θερμικά Καλώδια NEXANS λειτουργούν μόνο όταν είναι πραγματικά αναγκαίο.

Τα εγκατεστημένα Θερμικά Καλώδια στους πεζοδρόμους, δεν απαιτούν ΠΟΤΕ καμία συντήρηση και μπορούν να λειτουργούν με απομακρυσμένο έλεγχο.
Για παράδειγμα, όταν επιθυμούμε να επισκεφτούμε την οικία μας τον χειμώνα, ή μέσω του δημοτικού φωτισμού ή ασύρματα στους δημόσιους χώρους.

Ράμπες γκαράζ, προστασία από παγετό και χιόνι.

Τις ημέρες χαμηλών θερμοκρασιών του χειμώνα, όταν έχει δημιουργηθεί πάγος ή χιονόστρωση στην ράμπα του γκαράζ, η διέλευση των αυτοκινήτων είναι αδύνατη ή επικίνδυνη, ιδίως όταν πρόκειται και επικλινή ράμπα.

Η εγκατάσταση των Θερμικών Καλωδίων Nexans στην ράμπα, αποτρέπει την δημιουργία πάγου ή χιονόστρωσης, διατηρώντας την ράμπα καθαρή για την απρόσκοπτη διέλευση των οχημάτων.

Η εγκατάσταση των Θερμικών Καλωδίων αντιπαγωτικής προστασίας δεν προϋποθέτει κάτι ιδιαίτερο στην κατασκευή της ράμπας γκαράζ.

Η εγκατάσταση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλους τους τύπους ράμπας, ενώ δεν υπάρχει περιορισμός στο υλικό της τελικής επιφάνειας της ράμπας (σκυρόδεμα, πλάκες, κυβόπλακες, βιομηχανική επίστρωση κτλ)

Η εγκατάσταση των Θερμικών Καλωδίων Nexans, μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλο το εμβαδόν της ράμπας, ή μόνο εκεί που διέρχονται τα ελαστικά των οχημάτων.

Τα Θερμικά Καλώδια Νορβηγίας NEXANS μπορούν να ελέγχονται με αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας και υγρασίας, σε συνδυασμό με ειδικό ηλεκτρονικό θερμοστάτη προστασίας κατά του παγετού.
Έτσι η αντιπαγωτική προστασία λειτουργεί πριν την δημιουργία πάγου, επιτρέποντας στα Θερμικά Καλώδια να λειτουργούν το λιγότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

Τα εγκατεστημένα Θερμικά Καλώδια στις ράμπες, δεν απαιτούν ΠΟΤΕ καμία συντήρηση και μπορούν να λειτουργούν με απομακρυσμένο έλεγχο.
Για παράδειγμα, όταν επιθυμούμε να επισκεφτούμε την εξοχική μας οικία τον χειμώνα.

Αντιπαγετική προστασία σε σκάλες και πλατύσκαλα.

Τα Θερμικά Καλώδια Νορβηγίας Nexans, τοποθετούνται στις εξωτερικές σκάλες και τα πλατύσκαλα αποτρέποντας τα ατυχήματα που προκαλούνται από τον πάγο και το χιόνι, κατά τους χειμερινούς μήνες.

Οι εξωτερικές σκάλες και τα πλατύσκαλα, παραμένουν καθαρά και στεγνά από πάγο ή χιόνι και η διέλευση τους γίνεται χωρίς κίνδυνο.

Τα Θερμικά Καλώδια Νορβηγίας Nexans, τοποθετούνται πριν την τελική επιφάνεια των σκαλών και του πλατύσκαλου.

Η τοποθέτηση τους δεν επιβάλει καμία αλλαγή στα σχέδια της σκάλας ή του πλατύσκαλου και δεν υπάρχει περιορισμός στο υλικό που θα χρησιμοποιηθεί.

Μπορούν να τοποθετηθούν πλακάκια, μάρμαρο, πλάκες, κυβόπλακες, νησιώτικη τσιμεντοκονία, σκυρόδεμα, βιομηχανική τσιμεντοκονία κτλ.

Η αντιπαγωτική προστασία χρησιμοποιείται πολύ συχνά σε σκάλες και πλατύσκαλα στις οικίες των περιοχών με χαμηλές θερμοκρασίες τον χειμώνα, χρησιμοποιείται όμως και σε κοινόχρηστους χώρους για την αποφυγή ατυχημάτων, όπως στις διελεύσεις προς τα ΑΤΜ τραπεζών, στις σκάλες & εισόδους καταστημάτων και εστιατορίων, σε σκάλες δημοσίων κτιρίων, σε δημόσιες σκάλες κ.α.

Στην αντιπαγωτική προστασία στις σκάλες, τα Θερμικά Καλώδια Νορβηγίας NEXANS μπορούν να ελέγχονται με αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας και υγρασίας, σε συνδυασμό με ειδικό ηλεκτρονικό θερμοστάτη προστασίας κατά του παγετού, έτσι ώστε η αντιπαγωτική προστασία να λειτουργεί πριν την δημιουργία πάγου.
Έτσι τα Θερμικά Καλώδια λειτουργούν το λιγότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

Τα εγκατεστημένα Θερμικά Καλώδια Nexans, δεν απαιτούν ΠΟΤΕ καμία συντήρηση και μπορούν να λειτουργούν με απομακρυσμένο έλεγχο.
Για παράδειγμα, όταν επιθυμούμε να επισκεφτούμε την εξοχική μας οικία τον χειμώνα ή με απομακρυσμένο έλεγχο στις δημόσιες σκάλες/πλατύσκαλα.

Αντιπαγετική προστασία στέγης και υδρορροών.

Στις περιοχές όπου επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες τον χειμώνα, είναι πολύ συχνή η πρόκληση καταστροφών στις στέγες και στις υδρορροές, από τον πάγο και το χιόνι που συσσωρεύονται.
Ο πάγος και το χιόνι προκαλούν πολυδάπανες καταστροφές λόγω του βάρους τους και λόγω του ότι φράζουν τα λούκια και τις υδρορροές, εμποδίζοντας την ομαλή διέλευση του νερού.

Τα Θερμικά Καλώδια Nexans προσφέρουν ιδανική προστασία από τις καταστροφές που προκαλούνται από τον πάγο και το χιόνι στην οροφή και στις υδρορροές.

Η εγκατάσταση των Θερμικών Καλωδίων Nexans στην στέγη γίνεται στην επιφάνεια της στέγης, έτσι ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία πάγου.
Στις κεραμοσκεπές τα Θερμικά Καλώδια τοποθετούνται έτσι ώστε να λιώνει ο πάγος ή το χιόνι και το νερό να οδηγείται στις υδρορροές.

Οι υδρορροές και τα λούκια πρέπει να παραμένουν ανοιχτά για να μην εμποδίζεται η ροή του νερού από τον πάγο ή το χιόνι και για να μην καταστρέφονται από τον πάγο.
Τα Θερμικά Καλώδια Nexans τοποθετούνται κατά μήκος των υδρορροών και εσωτερικά στα λούκια των υδρορροών.

Τα Θερμικά Καλώδια Νορβηγίας Nexans, έχουν υψηλή μηχανική αντοχή.
Δεν επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες (καύσωνας, βροχή, πολύ χαμηλές θερμοκρασίας, ήλιος, σκόνη, καυσαέρια κτλ) και η υψηλή απόδοση τους παραμένει αναλλοίωτη. Ο χρόνος ζωής των Θερμικών Καλωδίων Nexans είναι απεριόριστος.

Η αντιπαγωτική προστασία των Θερμικών Καλωδίων Nexans μπορεί να ελέγχεται με αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας και αισθητήριο υγρασίας για λούκια & υδρορροές, σε συνδυασμό με ειδικό ηλεκτρονικό θερμοστάτη προστασίας κατά του παγετού.

Η τοποθέτηση των δύο αισθητηρίων πραγματοποιείται σε διαφορετικά σημεία της στέγης, ενώ το αισθητήριο υγρασίας τοποθετείται μέσα στην υδρορροή.
Με αυτόν τον τρόπο, τα Θερμικά Καλώδια λειτουργούν όταν ο συνδυασμός της εξωτερικής θερμοκρασίας και υγρασίας μπορεί να προκαλέσει πάγο και πιθανές καταστροφές.

Προστασία από παγετό σε σωληνώσεις.

Κατά την διάρκεια του χειμώνα, είναι συχνή η καταστροφή των σωληνώσεων από πάγο, στις περιοχές όπου επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
Η επισκευή των κατεστραμμένων σωληνώσεων είναι συνήθως πολυδάπανη.

Η χρήση των Θερμικών Καλωδίων Nexans για προστασία από παγετό και χαμηλές θερμοκρασίες σε σωληνώσεις, αποτρέπει την καταστροφή των σωληνώσεων.

Τα Θερμικά Καλώδια τοποθετούνται κατά μήκος ή περιμετρικά των σωληνώσεων.
Επιπροσθέτως μπορεί να εγκατασταθεί μόνωση η οποία να περικλείει την σωλήνα και τα Θερμικά Καλώδια NEXANS.

Τα Θερμικά Καλώδια Νορβηγίας Nexans, χρησιμοποιούνται επίσης για την διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας στις σωληνώσεις.

Τα Θερμικά Καλώδια Νορβηγίας Nexans ελέγχονται με ηλεκτρονικό θερμοστάτη ή με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου εξωτερικής θερμοκρασίας ή/και με απομακρυσμένο έλεγχο.
Επίσης μπορεί να τοποθετηθεί θερμοστάτης με απομακρυσμένο αισθητήριο, τοποθετημένο πάνω στην θερμαινόμενη σωλήνα.